Čím sme výnimoční

Výhody, ktoré vám Customer Center ponúka

Garanciou kvality našich služieb je skutočnosť, že zákazníkov našich zákazníkov obsluhujeme iba pracovníkmi na trvalý pracovný úväzok, nakoľko im chceme poskytnúť a garantovať vyškolený personál so skúsenosťami pri ich obsluhe. V profile pre záujemcov o prácu v našej spoločnosti nenájdete pozície na príležitostné práce alebo brigády.

Naši agenti nečítajú call scripty. Mysíme si, že ak má agent reagovať na podnety zákazníka, nemôže „len“ čítať text. Ak chcete prečítať text vašim zákazníkom, využite automatizované technológie, nedávajte pocítiť vašim zákazníkom, že človek, ktorý ich kontaktuje vo vašom mene, nie je kompetentný odpovedať na otázky vášho zákazníka. Taktiež pri aktívnom predaji sa v prípade čítania call scriptov znižuje šanca na zaujatie zákazníka, nakoľko agent prepočuje nákupné signály.

Samozrejmosťou pri práci s našimi ľuďmi sú:

- tréningy, ktoré pripravia agentov na každodennú prax a ktoré okrem odborných informácií a školení na predajné zručnosti obsahujú aj video prezentácie, simulácie rozhovorov, prípadové štúdie, skupinové a individuálne spätné väzby
- odmeňovací systém našich ľudí je nastavený v závislosti od výsledkov kvality obsluhy zákazníkov, v prípade predajných hovorov samozrejme aj od úspešnosti predaja
- organizovanie súťaží s cieľom zlepšiť výsledky a motivovať ľudí v plnení stanovených cieľov
- mentoring
- koučing

Záleží nám na spokojnosti vašich zákazníkov

Vieme, že v konkurenčnom prostredí podnikania je nevyhnutné pri každom jednom kontakte presvedčiť zákazníka, že vám na ňom záleží a tým budovať dlhodobý vzťah. Pri obsluhe zákazníkov máme nastavenú systematickú kontrolu agentov pri obsluhe zákazníkov, ktorej výsledky vstupujú aj do hodnotenia našich ľudí. Naše aktivity vykonávame s nadmerným dôrazom na kvalitu.

Presvedčite sa o úspore nákladov

Náklady na outsourcované riešenia bývajú nižšie ako riešenie internými zdrojmi.

Máte záujem o Call centrum a neviete ako na to?