Prieskum trhu

V spolupráci s agentúrou 2muse zabezpečíme v plnom rozsahu kvantitatívny a kvalitatívny prieskum trhu. Cieľom je poskytovať kvalitné riešenia a pomáhať klientom pri manažérskom rozhodovaní primárne na základe dát z prieskumu trhu.