Služby – Telefonická komunikácia

Prichádzajúce hovory

V tomto type služby vám ponúkame komplexné spracovanie prichádzajúcich hovorov, vybavenie požiadaviek zákazníkov podľa spoločne zadefinovaných procesov, vrátane spracovania požadovanej administrácie po hovore. Na základe vašich požiadaviek je možné túto službu poskytovať v 3 verziách:

Full service – preberanie všetkých prichádzajúcich hovorov od vašich zákazníkov

Overflow – v prípade obsadenosti vašich zákazníckych liniek, budú hovory smerované na našich agentov v akomkoľvek dennom čase (denné hovory, nočné hovory, vybrané hodiny alebo dni)

Nightline – preberanie hovorov mimo prevádzkových hodín vášho call centra


Odchádzajúce hovory

V prípade, ak je potrebné kontaktovať vašich zákazníkov, zabezpečíme vo vašom mene telefonický kontakt s komunikáciou potrebných informácií a následnou administráciou po hovore.

V tomto type služieb poskytujeme aj predajné kampane zamerané na získavanie nových zákazníkov ako aj oslovenie vašich zákazníkov s cieľom predaja produktov / služieb. Pri tomto type hovorov je opäť veľmi dôležitá kvalita komunikácie agenta z dôvodu zanechania pocitu záujmu o zákazníka ale aj z dôvodu efektívneho vedenia hovoru.

 

 

Súčasťou služieb sú štatistiky počtu prichádzajúcich, odchádzajúcich hovorov, service level, priemerná dĺžka hovorov v dohodnutých intervaloch a štruktúre. Pri tomto type hovorov dbáme na vysokú kvalitu komunikácie a vedomostí agentov, pravidelný monitoring a kaučing kvality hovorov a rozsahu vedomosti agentov.