Online služby

Mailová komunikácia

Pri tomto type komunikácie vám ponúkame dve riešenia:

Web formulár - ktorý umožní zákaznícke požiadavky triediť pri vstupe a smerovať na konkrétne riešiteľské skupiny. Pri tomto riešení je možné preddefinovať určité typy odpovedí, čím sa zrýchli a zefektívni mailová komunikácia so zákazníkmi.

Mailová adresa – vybavovanie mailov v poradí, v akom boli doručené


Chatová komunikácia

V poslednom období zákazníkmi stále častejšie využívaná forma komunikácie. Umožňuje pomôcť návštevníkom vašej webovej stránky prostredníctvom agenta presne v oblasti, ktorá je pre vás dôležitá.

Napríklad, ak zákazník v nákupnom košíku určitý čas nespraví žiadnu aktivitu, objaví sa ikona na chat po vami zvolenom čase s ponukou pomôcť zákazníkovi pri dokončení jeho objednávky.